5 To 6/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr.Š.M., § 333 ods. 1, 2 písm. b/ Tr.zák.