5 To 6/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 10.11.2011 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
O. D. a spol. pre § 9/2, § 158/1a,2a Tr. zák