5 To 5/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.05.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. M.V., § 10 ods. 1 písm. b/, § 250 ods. 1,5 Tr. zák.