5 To 4/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.05.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
V.L., § 333 ods. 1, ods. 2b Tr.zák.