5 To 3/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 31.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Doc. MUDr. J.M.PhD, § 160a ods. 1 Tr. zák.