5 To 2/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.05.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
A.Š., § 234/1 Tr. zák. a iné