5 To 2/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 01.03.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. Š. pre § 14/1, § 225/1,6a Tr. zák. a iné.