5 To 2/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 06.10.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. K. a spol., § 20, § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné