NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

5 To 15/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 17.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. K.S., § 9 ods. 2, § 250 ods. 1,4a, ods. 5 Tr. zák.