5 To 14/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.03.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Milan Babic, § 187/1a,4a,5b Tr.zák. účinného do 31.12.2005