5 To 14/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.03.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. I. Š, pre § 160a/1,2 Tr. zák.