5 To 12/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.10.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
B.S. a spol., § 219/1,2j Tr.zák.