5 To 12/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.04.2014 13:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. Z., § 250/1,5 Tr. zák.
ZRUŠENÉ