5 To 1/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.04.2014 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. Ď., § 333/1 Tr. zák.