5 To 11/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.01.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Michaela Haboráková a spol., § 225/1,4c,5 Tr.zák.