5 To 11/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.03.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Igor Halás, § 219/1 Tr. zák.