5 To 11/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.03.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. M. a spol., § 20, § 333 ods. 1, 2b Tr. zák. a iné