5 To 11/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.01.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
D.B.-§ 248/1,5 Tr. zak.