5 To 10/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.01.2017 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
MVDr. Miroslav Machala, § 329/1,2 Tr. zák. a iné