5 To 10/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. I. F., § 333/1 Tr. zák.