5 To 10/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.11.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P.K., § 221 ods. 1, 4 písm. a/ Tr.zák. a iné