5 To 10/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.06.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. F. M., § 250 ods. 1, 5 Tr.zák.