5 Tdo 87/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.01.2017 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Tomáš Adamec, § 212/1,3a,b,4b Tr.zák. a iné