5 Tdo 83/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.03.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Štefan Halás a spol., § 294/1,2 Tr.zák. a iné