5 Tdo 76/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.12.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Tomáš Murgaš, § 212/1,4b Tr. zák. a iné