5 Tdo 48/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.07.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ivan Gbúr pre § 221 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.