5 Tdo 48/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.11.2012 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. M. S. a spol., § 250 ods. 1,4 Tr.zák.