5 Tdo 36/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.09.2014 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
T.K., § 221/1,3a Tr. zák.