5 Tdo 33/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 03.09.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
E.P., § 219/1 Tr. zák.