5 Tdo 24/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.06.2016 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
ml. Daniel Lakatoš, § 310/1 Tr.zák.