5 Tdo 13/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.04.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ladislav Kuc, § 419/1a Tr. zák. a iné