5 Tdo 1/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.03.2014 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
L.M., § 240/1,2 Tr.zák.
ZRUŠENÉ