5 Obo 95/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.10.2013 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Marková
Členovia senátu: JUDr. Ličková
JUDr. Pramuková


Účastníci:
1/ Milan Albert, bytom Babinec č. 34,
2/Malvína Albertova, bytom Lučenec, Rúbanisko č. 1/21,
3/ JUDr. Milan Antal, bytom Lazovná 1891/58, Banská Bystrica,
4/ Vladimír Albert, bytom Rimavská Sobota, ul. Novomeského 21/170,
5/ Valéria Antalová, bytom Babinec č. 24,
6/ Ján Benda, bytom Babinec č. 7,
7/ Jaroslava Bušová, bytom Lehota nad Rimavicou č. 123,
10/ Iveta Strukanová, bytom ul. Hronská č. 7, Košice,
11/ Božena Tesárová, bytom ul. Nográdyho č. 25, Zvolen,
12/ Zuzana Antalová, bytom Nábrežie Rimavy č. 453, Hnúšťa,
13/ Mgr. Eliška Bartíková, bytom ul. Zoborská č. 31, Košice,
15/ Samuel Škyta, bytom Lukovištia č. 139,
16/ Ján Sivok, bytom ul. Lesnícka č. 25, Košice,
17/ Emília Struhárová, bytom ul. Železničná č.
702/6, Rimavská Sobota,
18/ Juraj Strukan, bytom Babinec č. 2,
19/ Ing. Vladimír Strukan, bytom ul. Tr.
solidarity č. 3, Košice,
20/ Etela Strukanová, bytom Babinec č. 2,
22/ Elena Tomčíková, bytom ul. Majeríková č. 4, Liptovský Mikuláš,
25/ Bc. Jaroslav Benda, bytom Babinec č. 6,
26/ Ing. Silvia Paprancová, bytom ul. Bulíková
č. 2684/21, Bratislava,
27/ Miroslava Fiľová, bytom ul. SNP č. 177/58,
Kalinovo,
28/ Jaroslav Urban, bytom Babinec č. 61,
29/ Igor Benda, bytom Hrachovo č. 164,
30/ Vladimír Beňa, bytom Kyjatice č. 24,
31/ RNDr. Dagmar Líšková, bytom Kapušianska 7, Bratislava,
32/ Margita Hudecová,bytom Babinec č. 15,
33/ Margita Kováčova, bytom Babinec č. 9,
34/ Viera Bubelínyová, bytom Babinec č. 28,
35/ Alena Haršányiová, bytom Semenárska 226/28, Bratislava,
36/ Ida Strukanová, bytom Rožňavská 856/10,
Rimavská Sobota,
37/ Oľga Známová, bytom Novomestského č. 1/146, Rimavská Sobota,
38/ Mária Václavíková, bytom Babinec č. 30,
39/ Emil Valaskai, bytom Babinec č. 21

c/a

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., advokát, J. Kozáčeka 13/E, Zvolen, SKP úpadcu Poľnohospodárske družstvo Kraskovo „v konkurze“, Kraskovo