5 Obo 92/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2011 09:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Nakladatelství Olympia, a.s., Praha 1, ČR
c/a
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Bratislava