5 Obo 7/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 20.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková, JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
JUDr. Miroslav Pekár, Bratislava
c/a
Orange Slovensko, a. s., Bratislava