5 Obo 66/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2014 11:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
Valéria Jagnešáková, Bratislava
c/a
JUDr. Anton Tichý, Pezinok, SKPÚ SBD Viktória, Bratislava