5 Obo 65/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.08.2012 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Valéria Havlíková, Bratislava
c/a
Bytové družstvo Bratislava III., Bratislava