5 Obo 60/2012

5 Obo 61/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.09.2013 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Marková
Členovia senátu: JUDr. Ličková
JUDr. Pramuková


Účastníci:
1/ JUDr. Ján Havlát, Rudnayovo nám. 1, Bratislava
2/ Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava

c/a

JUDr. Ingrid Gyökeresová, Boriny 1528/34, Dunajská Streda