5 Obo 53/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.05.2013 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ličková
Členovia senátu: JUDr. Marková
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Roman Mojto, Horská 1311/6, 958 06 Partizánske
c/a

1. dôchodková, a. s., Nám. 1. mája 14, Bratislava