5 Obo 52/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.09.2014 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
RNDr. Juraj Banykó, Košice
c/a
JUDr. Dušan Noskovič, SKPÚ Agrokombinár PD Lehnice