5 Obo 5/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2011 09:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková, JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Oliver Richnavský, Kluknava
c/a
JUDr. Anita Krčová, SKP PRAKTIS s.r.o. Prakovce a spol.