5 Obo 44/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.09.2014 10:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Ing. Miroslav Piskla - MPL, Bratislava
c/a
Mgr. Peter Zvara, Bratislava, SKPÚ Vodohospodárske stavy, a.s., Nitra