5 Obo 4/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Ing. Anton Szabó, Sládkovičovo
c/a
1. JUDr. D. Noskovič, Bratislava, SKPÚ PD Sládkovičovo
2. Dunaj Lesy, s.r.o., Dunajská Streda