5 Obo 39/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.01.2015 10:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
1. Ing. Zoltán Jakab, Čebovce
2. Ladislav Jakab, Čebovce
c/a
JUDr. Ivan Kotleba, Banská Bystrica, SKPÚ PD Čebovce - Opava v likvidácii v konkurze
o vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty