5 Obo 39/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.01.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
TAJANA, s. r. o., Giraltovce
c/a
Ing. Miroslav Pelák, Bardejov - Nová Ves, SKPÚ SVOJPOMOC,SD,Bardejov
o vylúčenie veci z konkurznej podstaty