5 Obo 36/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2014 11:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
TRADEUNION, s. r. o., Vranov nad Topľou a spol.
vedľ. účastník TRANSPETROL, a. s., Bratislava
c/a
Ministerstvo hospodárstva SR a spol.