5 Obo 32/2013

5 Obo 33/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.03.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ličková
JUDr. Marková
Členovia senátu: JUDr. Hullová


Účastníci:
Investičný fond PSIPS, a.s. "v konkurze", Banská Bystrica
c/a
1. Ing. Oliva Naništová, Žilina a spol.