5 Obo 32/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
JUDr. Drahomír Kubičina, SKPÚ NAZA, spol. s r.o.
Trenčín
vedľ. účastník: ČSOB,a.s., zahr. pobočka v SR Bratislava
c/a
Mgr. Branislav Dufala, SKPÚ NAZA-Z, a.s., Trenčín
vedľ. účastník: Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina