5 Obo 29/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.01.2015 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Mária Koťuchová rod. Madejová, Ňagov č. 14
c/a
JUDr. Irena Sopková, Košice, SKPÚ Roľnícke družstvo Krásny Brod
o vylúčenie nehnuteľnosti z konkurznej podstaty