5 Obo 25/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
PRAKAB Pražská kabelovna a. s., Ke kablu 278, Praha
c/a
TESLA Stropkov a. s., Hviezdoslavova 37/46, Stropkov